Powrót

Oferujemy Państwu wykonanie usługi związanej z kompleksową Oceną Ryzyka Zawodowego i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji na stanowiskach pracy.
Ocena ryzyka zawodowego została nałożona przez ustawodawcę jako jeden z wielu elementów bezpieczeństwa pracy oprócz czynności związanych ze szkoleniami bhp spoczywającymi na pracodawcy. Przeprowadzenie oceny ryzyka wynika z przepisów ustawy – Kodeks Pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dania 26. 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Kodeks pracy nałożył na pracodawców obowiązek informowania pracowników o ryzyku występującym na danym stanowisku art. 226

“Pracodawca ocenia i dokumentuje Ryzyko Zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

 

Czym jest Ryzyko Zawodowe:
Ryzyko zawodowe – oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy Ocena ryzyka – proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka

Kiedy należy wykonać pierwszą ocenę ryzyka zawodowego?
Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego sporządza się przed oddaniem do użytku poszczególnych stanowisk pracy.

Ocenę ryzyka wykonujemy również gdy:
√ tworzymy nowe stanowiska pracy
√ po wprowadzeniu zmian w organizacji technologii produkcji lub na stanowisku pracy
√ gdy zachodzą istotne zamiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony
√ w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego
√ w razie wydania nakazu przez PIP i PIS

Jakie korzyści będzie miał pracodawca z prawidłowej wykonanej oceny ryzyka zawodowego:
√ Spełnienie wymagań wynikających aktów prawnych
√ Uświadomienie pracodawcy co do istoty występujących zagrożeń i czy środki ochronne zastosowane są wystarczające
√ Umiejętne zarządzanie poziomem ryzyka zawodowego w zakładzie pracy
√ Dogodniejsza pozycja przy ewentualnych roszczeniach odszkodowawczych

 

 

 


 

 

error: Zawartość jest chroniona !!