BHP Salus

Zarejestruj się w witrynie

Puste

Twoje hasło musi mieć co najmniej 8 znaków. Aby Twoje hasło było silniejsze używaj mieszanki wielkich i małych liter, cyfr, i następujących znaków !@#$%^&*()


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług
kursów BHP poprzez Serwis.

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
4. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Po Zakończeniu kursu, dane użytkownika są usuwane z serwisu w przeciągu 90 dni.
7. Użytkownik może poprosić o usunięcie danych z serwisu co następuje w przeciągu 72 godzin.
8. Administratorem danych osobowych jest BHP Salus

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT

Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane na podany adres e-mail.


← Przejdź do BHP Salus