Powrót

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowychSzkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r .nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu (seminarium) według wzoru Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Rodzaje szkoleń BHP:

√  Instruktaż ogólny
Przeznaczony dla nowo przyjętych pracowników, praktykantów, uczniów.
Czas trwania 3 godziny po 45 min.

√  Okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, osób na stanowiskach kierowniczych w:
spółkach państwowych i prywatnych, zakładach prywatnych, urzędach, spółdzielniach, służbie zdrowia oraz innych osób kierujących pracownikami.
Pierwsze szkolenie obywa się do 6 miesięcy od podjęcia prac, a następnie do 5 lat.
Czas trwania 16 godzin po 45 min.

√  Okresowe pracodawców wykonujących zadania służb bhp
Pracodawców chcących wykonywać zadania tej służby i posiadających nie więcej niż 10 zatrudnionych pracowników, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy . Oraz osób wykonujących zadania tej służby bhp zatrudnionych przy innych pracach.
Szkolenie powinno odbyć się gdy pracodawca zatrudni pierwszych pracowników, a następne szkolenie do 5 lat dla służb bhp .
Czas 32 godziny po 45 min.

√  Okresowe pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych pracowników innych pracowników administracji.
Pierwsze szkolenie odbywa się do 12 miesięcy od podjęcia pracy ,a następnie do 6 lat dla kadry nauczycielskiej co 5 lat.
Czas 8 godzin po 45 min.

√  Okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Dla pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy rozpoczęli pracę na stanowiskach robotniczych.
Pierwsze szkolenie obywa się do 12 miesięcy od podjęcia pracy a następnie do 3 lat jeśli pracownik narażony jest na szczególne warunki pracy to co 1 rok.
Czas 8 godzin po 45 min.

√  Okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy.
Pierwsze szkolenie obywa się do 12 miesięcy od podjęcia prac, a następnie do 5 lat.
Czas 16 godzin po 45 min.

 

 

 


 

 

error: Zawartość jest chroniona !!