Instruktaż ogólny dla pracowników√  Instruktaż ogólny
Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczony jest dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także uczniów odbywający praktyczna naukę zawodu.
Czas trwania 3 godziny po 45 min.