Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych√  Okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych
Szkolenie przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy.
Pierwsze szkolenie obywa się do 12 miesięcy od podjęcia prac, a następnie do 5 lat.
Czas 16 godzin po 45 min.